ชื่นชม!! นศ.โยธา เก็บเงิน คืนราชการ

#ชื่นชม นายพัฒนากร เสชัง อายุ 24 ปี นักศึกษาสาขาวิชาโยธาและสถาปัตยกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
#ไลน์แมนหนุ่ม เก็บเงินราชการที่หล่นหายระหว่างนำฝากธนาคารได้ จำนวน 5,700 บาท ส่งคืนสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ ร.ต.อ.มงคล พิลัย รองสารวัตรสอบสวน เป็นผู้แทนรับมอบและส่งคืนหน่วยงานราชการเป็นที่เรียบร้อย
#ชื่นชมคนดีศรีสะเกษ น่ายกย่องและชมเชยพลเมืองดีอย่างยิ่งครับ