ประกาศรายชื่อผู้สมัครประกวด-แข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2565

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด-แข่งขัน กิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ (แก้ไข เพิ่มทีมการแข่งขัน)
กิจกรรมประกวด/แข่งขัน จะดำเนินการในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอความกรุณาผู้เข้าแข่งขันเผื่อเวลาในการเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร 09 3327 7215