พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ยินดีต้อนรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่าน
#พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
#พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 26 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร