สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
ณ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พบกับกิจกรรม
– นิทรรศการนักศึกษา / นิทรรศการ BCG
– นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
– การประกวดแข่งขัน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 ส.ค. 65
1. พัฒนาโปรแกรมบนมือถือด้วย Flutter
2. โครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม
3. โครงงาน/โครงการด้านสุขภาพ
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม”
5. LASC RoV eSports Tournament
6. LGBTQ+ Model สุขภาพดี ด้วยวิถีวิทยาศาสตร์การกีฬา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงก์เกณฑ์กติกาการแข่งขัน


ดาวน์โหลดใบสมัคร โหลดใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน


หรือสมัครออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/1CmDJyhPVrQmDG9M6
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
093 327 7215 สำนักงานคณบดี