กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทำบุญคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวไทย  

จำนวนผู้เข้าชม (57)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.