กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

บัจฉิมนิเทศและงานราตรีบัณฑิต 2559

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จบการศึกษาในปีนี้ โดยได้จัดกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศและงานราตรีบัณฑิตขึ้น ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 โดยมีท่าน ดร.จักรพันธ์ โสมะเกษตริน คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาสแก่บัณฑิตจบใหม่

จำนวนผู้เข้าชม (71)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.