กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 ณ ห้อง 4408 อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จำนวนผู้เข้าชม (97)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.