กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานดอกลำดวนบาน สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11-13 มีนาคม 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ งานดอกลำดวนบาน สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นศรีสะเกษ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จำหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นของศรีสะเกษ โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การปั้นเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้าไหม การตีเครื่องเงินเครื่องทองเหลือง การตีมีด มาสาธิตให้ผู้ที่เข้าชมงานได้ศึกษาและลองปฏิบัติ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก  

จำนวนผู้เข้าชม (38)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.