กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รอบปีการศึกษา 1/2559

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ รอบปีการศึกษา 1/2559 ภาคปกติ โดยมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนในสถานประกอบการณ์

จำนวนผู้เข้าชม (38)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.