ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

กิจกรรม จำนวนทีม ดาวน์โหลด
กิจกรรม ที่ 1 5 ทีม กิจกรรม ตอบปัญหาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 4 (67 downloads)
กิจกรรม ที่ 2 42 ทีม กิจกรรม A-MATH ช่วงชั้นที่ 3 (98 downloads)
 23 ทีม กิจกรรม A-MATH ช่วงชั้นที่ 4 (102 downloads)
กิจกรรมที่ 3 6 ทีม กิจกรรม โครงสร้างไม้ไอศกรีม ช่วงชั้นที่ 3 (57 downloads)
3 ทีม กิจกรรม โครงสร้างไม้ไอศกรีม ช่วงชั้นที่ 4 (54 downloads)
กิจกรรมที่ 4 3 ทีม กิจกรรมการ ประกวดเต้นเด็กศรีสะเกษยุคใหม่- (41 downloads)
กิจกรรมที่ 5  4 ทีม กิจกรรม เขียนภาษา C ช่วงชั้นที่ 4- (45 downloads)
กิจกรรมที่ 6  12 ทีม กิจกรรมตอบปัญหาด้านไอที ช่วงชั้นที่ 4- (51 downloads)
กิจกรรมที่ 7 10 ทีม กิจกรรม แข่งขันวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 3 (78 downloads)
6 ทีม กิจกรรม แข่งขันวาดภาพ ช่วงชั้นที่ 4 (58 downloads)
กิจกรรมที่ 8 7 ทีม กิจกรรม ประกวดการออกกำลังกายแบบแอโรบิก (61 downloads)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อในการแข่งขัน ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน ผู้เข้าแข่งขัน อาจารย์ผู้ควบคุมทีมว่าเขียนถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก่อาจารย์ผู้จัดการแข่งขันในวันลงทะเบียน เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการจัดทำใบประกาศนียบัตร
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือสำเนาที่ชัดเจนมาด้วย เพื่อความสะดวกในกรณีที่ได้รับเงินรางวัล
3. หากโรงเรียนใดที่ส่งใบสมัครแล้วแต่ไม่ปรากฏชื่อในประกาศฯ ขอความกรุณาติดต่อ มายังสำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยด่วน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป โทรศัพท์ 093-327-7215 ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ก่อนเวลา 16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 093-327-7215  (สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)
 

จำนวนผู้เข้าชม (210)

About chanchai yasri

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.