กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 .. “ก้าวแรกทางความคิด สู่ชุมชนวิทยาศาสตร์”

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการสับดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 "ก้าวแรกทางความคิด สู่ชุมชนวิทยาศาสตร์" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ .. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 093-327-7215

จำนวนผู้เข้าชม (143)

About Pattanaphong Pothipassa

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.