กิจกรรม/โครงการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ที่เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ 4.0 สามารถติดตามข่าวสารได้ตาม website นี้ https://msie4.ait.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม (124)

About ศุภชัย ทองสุข

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.